Нормативна база проведення очищення влади в головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області

1. Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII «Про очищення влади».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18

2. Закон України від 27.01.2015 № 132-VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про очищення влади» щодо додаткових заходів із забезпечення обороноздатності держави».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/132-19

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади».

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/563-2014-%D0%BF

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади».

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1025-2014-%D1%80

5. Наказ Пенсійного фонду України від 05.03.2015 № 39 «Про початок проведення в територіальних органах Пенсійного фонду України перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»