Виконання показників бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області за 2014 рік

І. Доходна частина

Передбачено бюджетом

Доходна частина бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області на 2014 рік (без урахування залишку коштів на початок року) визначена в сумі 6 050,9 млн. грн., з яких:

власні надходження3 224,6 млн. грн.;

сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 3 163,2 млн. грн.;

інші власні кошти, адміністрування яких забезпечується органами Пенсійного фонду України 61,4 млн. грн. (кошти з відшкодування пільгових та наукових пенсій, на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, інші надходження);

кошти Державного бюджету2 822,5 млн. грн.;

кошти фондів соціального страхування3,8 млн. грн.

Виконання показників

Загальні доходи

За 2014 рік до головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області з усіх джерел фінансування надійшло 7 484,5 млн. грн. З урахуванням залишку коштів, який склався на початок року, загальний обсяг доходів становив 7 542,5 млн. грн.

Власні надходження

Власні надходження за звітний період склали 3 322,3 млн. грн., що становить 44,4 % загального обсягу надходжень 2014 року.

Кошти Державного бюджету України

Загальна сума надходжень з Державного бюджету України склала 2 639,9 млн. грн., у тому числі дотація на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, – 1 802,1 млн. грн. та на покриття дефіциту коштів для виплати пенсій – 837,8 млн. грн.

Кошти фондів соціального страхування

З фондів соціального страхування загалом надійшло 3,4 млн. грн.

Покриття тимчасових касових розривів

У 2014 році відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України тимчасові касові розриви головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, пов’язані з виплатою пенсій, покривалися за рахунок перерозподілу фінансових ресурсів з Пенсійного фонду України.

Загальний обсяг фінансових ресурсів у 2014 році становив 1 518,9 млн. грн.

II. Видаткова частина

Передбачено бюджетом

Видаткова частина на 2014 рік з урахуванням внесених змін була визначена в сумі 7 369,8 млн. грн., у тому числі витрати, які згідно із нормами чинного законодавства передбачено проводити за рахунок:

– власних надходжень – 5 715,5 млн. грн.;

– державного бюджету – 1 650,5 млн. грн.;

– коштів фондів соціального страхування – 3,8 млн. грн.

Виконання показників

Загальний обсяг фактичних видатків

За рахунок коштів, одержаних головним управлінням Пенсійного фонду України в Черкаській області у звітному періоді, проведено видатки на загальну суму 7 495,8 млн. гривень.

Видатки за рахунок власних надходжень

У загальній сумі видатків витрати на пенсійні виплати та інші видатки, пов’язані із виконанням головним управлінням своїх функцій, що передбачено проводити за рахунок власних коштів, становили 5 935,5 млн. грн.

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України становили 1 557,0 млн. грн.

Видатки за рахунок коштів фондів соціального страхування

Витрати на пенсійні виплати становили – 3,3 млн. грн.

Розмір пенсійної виплати в середньому за рік склав 1 450,86 грн., що на 58,24 грн. більше від розміру, який був у 2013 році.