Македонія: через десять років після проведення пенсійної реформи

Македонія, здійснивши суттєву пенсійну реформу у 2005 році, була однією з останніх країн Східної Європи, що перебудувала свою пенсійну систему. Дотримуючись моделі, рекомендованої і підтримуваної Світовим банком у багатьох країнах цього регіону, Македонія запровадила у себе трирівневу пенсійну систему.

Ця система включає обов’язковий накопичувальний пенсійний Рівень II, який почав акумулювати перші внески в 2006 році, і добровільний накопичувальний пенсійний Рівень III, впроваджений у 2009 році.

Працівники сплачують пенсійним фондам Рівня II внески в розмірі 6 % нарахованої зарплати з 18 % сукупного розміру пенсійних внесків.

Наразі у країні працюють лише два пенсійні провайдери: компанія KB First Реnsіоn Соmраnу і пенсійний фонд NLB Nov Penziski Fond, що отримав нагороду ІРЕ як найкращий пенсійний фонд Центральної і Східної Європи 2014 року.

KB First Pension Company – це спільне підприємство, створене словенською компанією Prva Grupo і місцевим державним комерційним банком Komercijalna Banka, а пенсійний фонд NLB Nov Penziski Fond є дочірньою компанією NLB Group Словенії.

Ринок цієї країни є відкритим для будь-якого нового провайдера, який виконує певні попередні вимоги до капіталу.

KB First Pension Company управляє пенсійними активами від імені 200 тисяч учасників. Загальна вартість активів становить близько 277 млн євро. За час від початку інвестиційної діяльності фонду в 2006 році його номінальний інвестиційний дохід складає 5,59 %.

Під управлінням NLB Nov Penziski Fond перебувають пенсійні активи вартістю 235 млн євро, а кількість його учасників станом на кінець вересня минулого року становить 175 тисяч осіб. Реальний інвестиційний дохід фонду з початку роботи у 2006 році становив 2,63 %, а номінальна ставка дохідності на активи дорівнювала 5,35 %.

Пенсійна реформа, започаткована 10 років тому, вважається успішною, однак пенсійні фонди ведуть постійний діалог з урядом, пропонуючи заходи щодо вдосконалення роботи пенсійної системи. Голова правління NLB Nov Penziski Fond Давор Вукадинович вважає, що пенсійна система Македонії — це «живий організм», що перебуває в постійному розвитку.

Як і в інших країнах, де проведено реформу пенсійної системи, одним із пріоритетних завдань пенсійних фондів є диверсифікація напрямків інвестування пенсійних активів.

Розподіл активів фондів визначається жорсткими вимогами нормативної бази. Зокрема, у зв’язку з вимогами регулятора щодо мінімізації ризиків, фондам заборонено інвестувати в акції більш ніж 30 % капіталу. Існують також суттєві обмеження щодо інвестування коштів у пайові цінні папери іноземних емітентів та кредитування.

Одним із найважливіших питань, що постали перед пенсійною системою, є потенційні наслідки кредитного ризику і ризики, які виникають внаслідок надто значного боргу інвестування коштів у національні державні цінні папери.

Експерти погоджуються, що існує потреба в «більшій лібералізації горизонту інвестицій», та вважають за доцільне дозволити пенсійним фондам інвестувати в цінні папери емітентів із нових ринків та в альтернативні активи, щоб мати більше можливостей для реального досягнення запланованого рівня дохідності інвестованого капіталу.

Вони закликають надати учасникам більше можливостей для диверсифікації, підкреслюючи, що в Македонії потрібно впровадити різні варіанти пенсійних планів протягом життєвого циклу учасників як складову частину обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

У зв’язку з цим виникнуть певні питання щодо витрат, а також забезпечення того, щоб учасники не помилилися у виборі пенсійного фонду для себе.

Незважаючи на те, що система працює наразі на етапі накопичення, і значних виплат до 2030 року не передбачається, предметом обговорення є також порядок пенсійних виплат учасникам.

Згідно з чинним законодавством особи, які досягли пенсійного віку, самі обирають найкращий для них варіант: виплату коштів, накопичених на їх рахунку, ануїтет або певну комбінацію цих двох варіантів. Однак зараз пенсійний і страховий регулятори спільно працюють над вдосконаленням нормативної бази регулювання ринку страхування пенсій, який наразі є дуже обмеженим.

Джерело: http://www.ipe.com/реnsions/pensionsin/сее/реnsionsіncentralandeasterneuropethelivingorganismofmacedonianpensionsadecadeafterreforms/1000609б.article