Особисті відомості про людину в Україні охороняє закон

Я працівник приватного підприємства і є застрахованою особою в системі державного пенсійного страхування. Чи може хтось отримати про мене інформацію, якою володіє Пенсійний фонд України, без моєї згоди?

Володимир Косенко, м. Черкаси

Будь-яка інформація про людину в Україні вважається конфіденційною. Закон “Про інформацію” (ст. 21) зобов’язує оприлюднювати свої особисті відомості тільки осіб, наділених владними повноваженнями, державних службовців. Конфіденційна інформація може поширюватися виключно за бажанням або згодою самого власника особистих даних і саме таким чином і за таких умов, як він вважає за потрібне.

Кримінальним процесуальним кодексом України визначене поняття таємниці, охоронюваної законом, що міститься в речах і документах. Зокрема, відповідно до статті 162, не підлягають розголошенню:

  • відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

  • відомості, які можуть становити таємницю нотаріальних дій;

  • конфіденційна інформація, зокрема така, що містить комерційну таємницю;

  • відомості, які можуть становити банківську таємницю;

  • особисте листування та інші записи особистого характеру;

  • інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (їх змісту, тривалості, маршрутів передавання тощо);

  • персональні дані особи, що знаходяться, зокрема, в базі даних певних структур;

  • державна таємниця.

Слід зазначити, що ст. 159 КПК України надає тимчасовий доступ до цієї інформації працівникам правоохоронних органів за умови здійснення кримінального провадження, де ці відомості можуть бути в пригоді.

Що ж до пенсійної служби, то персональні дані громадян із баз управлінь Пенсійного фонду належать до охоронюваної законом таємниці і не можуть бути надані третій особі.