Визначення заробітної плати для обчислення пенсії працівникам старательських артілей

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 № 306 затверджено Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії особам, що в період до запровадження обчислення максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць (далі – Порядок).

Дія цього Порядку поширюється на осіб, які до 1 липня 1998 року отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць, зокрема, на осіб, які працювали у старательських артілях.

Відповідно до п. 4 цього Порядку документом, що підтверджує виплату особі заробітної плати (доходу) за результатами роботи, для працівників старательських артілей є довідка про заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії та трудова книжка.

На підставі довідки, виданої підприємством (установою, організацією), цим особам здійснюють розрахунок заробітної плати для обчислення пенсії шляхом ділення суми заробітної плати (доходу) на кількість місяців, протягом яких виконано таку роботу.

Після 01.07.1998 заробітну плату (винагороду) за результатами роботи понад календарний місяць зараховують у заробіток для обчислення пенсії в тому місяці, в якому її нараховано до виплати.