Як підтвердити спеціальний стаж, якщо підприємство ліквідовано

Працював трактористом 23 роки в сільськогосподарському підприємстві, яке на сьогодні ліквідовано та відсутні правонаступники. Як підтвердити спеціальний стаж?

При призначенні пенсії на пільгових умовах за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній для підтвердження спеціального виробничого стажу приймаються уточнюючі довідки підприємства, установи, організацій або їх правонаступників.

У довідці повинні бути зазначені: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

У разі ліквідації підприємства, на якому працювала особа, та відсутності правонаступника підтвердження періодів роботи, які зараховуються у виробничий стаж для призначення пенсії на пільгових умовах, здійснюється відповідно до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 10.11.2006 № 18-1 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 за № 1231/13105).

На виконання цієї постанови при головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області створено Комісію з питань підтвердження періодів роботи, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

Комісія розглядає заяви про підтвердження стажу роботи за бажанням заявника в його присутності, використовуючи можливості спілкування в режимі on-line через скайп-зв’язок, або в присутності його законного представника, або представника, що діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Комісія ухвалює рішення про підтвердження стажу роботи або про відмову в підтвердженні й у строк не пізніше п’яти робочих днів від дня його прийняття направляє це рішення до місцевого управління Пенсійного фонду, а також повідомляє заявнику про ухвалене рішення.

У разі незгоди з прийнятим рішенням заявник має право звернутись за захистом порушеного права до Пенсійного фонду України або до суду.