Чи виплачується пенсія у зв’язку з втратою годувальника у період між моментом закінчення середньоосвітньої школи та вступу до вищого навчального закладу?

Статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються, зокрема:

– діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;

– діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.;

– діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Виплату пенсії під час перерв у навчанні не здійснюють, якщо така перерва перевищує чотири місяці.

Отже, утриманцю, якому виповнилося 18 років, для продовження виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду за місцем проживання з паспортом, документом про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та довідкою із навчального закладу про період навчання.

Дітям-сиротам та дітям-інвалідам з дитинства для продовження виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника надавати довідки про період навчання не потрібно.