Зарахування періодів роботи на посаді вчителя історії до стажу наукової роботи

Працювала на посаді вчителя історії у середній школі з 01.09.1985 по 01.10.1995 та з 02.09.1998 по 14.11.2005. У грудні 2004 року захистила дисертацію і мені присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук. Чи зарахується період роботи на посаді вчителя історії у середній школі до стажу наукової роботи?

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 257 до наукового стажу, який дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, зараховується, зокрема, час роботи осіб, які мають науковий ступінь, на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю.

Згідно з пунктом “в” пункту 1 Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 06.04.2011 № 10-3 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 2011 року за № 816/19554, для призначення пенсії згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність” подається довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації або їх правонаступників (далі – довідка). Для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, довідка надається за формою згідно з додатком 3 до цього Переліку, в якій зазначається найменування спеціальності, код професії.

Отже, питання зарахування до наукового стажу періодів роботи з 01.09.1985 по 01.10.1995 та з 02.09.1998 по 14.11.2005 на посаді вчителя історії у середній школі можливо вирішувати після надання довідки, в якій найменування і код спеціальності будуть відповідати спеціальності, з якої присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук, згідно з авторефератом.