Відомчі заохочувальні відзнаки не дають права на пільгову пенсію

Чи дає право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я?

Ні, оскільки Законом України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” не передбачено призначення пенсії за особливі заслуги особам, нагородженим відомчими заохочувальними відзнаками, зокрема й Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я.