Про прийняття працівника на роботу треба повідомляти

З 1 січня 2015 року вступив в дію Закон України від 28.12.2014 № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» (далі – Закон № 77), згідно з яким працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

Тобто, працівник не може бути допущений до роботи без повідомлення відповідного органу про прийняття на роботу та без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу (раніше згідно зі ст. 24 КЗпП дозволялось допускати працівника до роботи без наказу чи розпорядження).

Оскільки згідно із Законом № 77 виключено ст. 24¹ КзпП, де зазначалося, що трудовий договір між працівником і фізичною особою реєструється в державній службі зайнятості, фізичні особи також оформляють накази та направляють до відповідного органу повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Звертаємо увагу на те, що наказ є обов’язковим документом, який підтверджує наявність трудових відносин та право допущення працівника до роботи.

Згідно з частиною першою ст. 24 КзпП, укладення договору в письмовій формі є обов’язковим:

1) при організованому наборі працівників;

2) при прийнятті на роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (ст. 187 цього Кодексу);

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

З 27.06.2015 набула чинності постанова КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 № 413 (далі – Постанова № 413), відповідно до якої власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (особа) чи фізична особа до початку роботи працівника подає повідомлення про прийняття його на роботу до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку установи як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Звертаємо увагу на те, що повідомлення про прийняття працівника на роботу, надані до органів фіскальної служби не за місцем обліку роботодавця або не за встановленою формою, вважаються такими, що не подавалися.

Повідомлення можна подавати в день початку роботи працівника, але не пізніше дати допуску його до роботи за укладеним трудовим договором:

  • засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб згідно з вимогами законодавства у сфері електронного підпису;

  • на паперових носіях разом із копією в електронній формі;

  • на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

Повідомлення оформляють за формою, наведеною в додатку до Постанови № 413 (Додаток 1).

Якщо працівник передумав приступати до роботи, в органи фіскальної служби треба подавати «скасовуюче» повідомлення (Додаток 2).

Управління платежів до пенсійної системи

та захисту прав застрахованих осіб

Головного управління