Щодо компенсації за невикористану відпустку після смерті працівника

Працівник у результаті нещасного випадку на виробництві помер 21.08.2015. Свідоцтво про смерть і заява від дружини отримані 28.09 2015. За цією ж датою видано наказ про виключення зі списку працюючих 21.08.2015. Компенсація за невикористану відпустку нарахована і виплачена 28.09.2015.

Чи потрібно нараховувати єдиний соціальний внесок на компенсацію за невикористану відпустку? Якщо так, то як відобразити ці суми у звіті по ЄСВ? Як відобразити у звіті по ЄСВ звільнення працівника?

Відповідно до частини 2 статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464 (далі – ЗУ № 2464) єдиний внесок нараховується тільки на ті виплати звільненим працівникам, що нараховані за відпрацьований час. У свою чергу, при нарахуванні єдиного внеску види виплат, що відносяться до основної та додаткової заробітної плати, інших винагород та компенсаційних виплат, визначаються згідно з пп. 5 п. 3 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449. Грошова компенсація за невикористану відпустку як складова фонду додаткової заробітної плати є виплатою за невідпрацьований час.

Припинення трудових відносин із застрахованою особою у зв’язку зі смертю здійснюється за наказом підприємства про виключення померлої застрахованої особи з особового складу працівників, виданим на підставі свідоцтва про смерть. У цьому наказі дата смерті не повинна співпадати з датою наказу, оскільки оформлення припинення трудових відносин фактично відбувається після їх припинення.

Базою для нарахування єдиного внеску для платників та застрахованих осіб, у тому числі відповідно до п.1 ч 1 ст. 7 ЗУ № 2464, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Отже, на компенсацію за невикористану відпустку, нараховану померлому працівнику за період, який закінчується днем його смерті (21.08.2015), єдиний внесок нараховується та сплачується на загальних підставах.

Період трудових відносин з померлою застрахованою особою відображається в таблиці 5 форми № Д4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435.

Згідно з абз. 2 п. 2.27 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України 29.07.93 № 58, днем звільнення вважається останній день роботи. У випадку, коли дата смерті припадає на вихідний день, в період відпустки, хвороби тощо, то датою закінчення трудових відносин є фактична дата смерті застрахованої особи, незалежно від дати виходу наказу про виключення його із особового складу підприємства.

Оскільки наказ датований 28.09.2015, а фактична дата смерті – 21.08.2015, необхідно подати додатковий звіт за попередній період та таблицю 5 зі статусом «Додаткова», що міститиме дані про цю застраховану особу. При цьому в таблиці 5 форми «Д 4» за серпень 2015 року платник зазначає:

  • в реквізиті 11 в колонці «дата закінчення» – «21»;

  • в реквізиті 13 – «інше».

Крім того, сума компенсації за невикористану відпустку разом з нарахованим та утриманим ЄСВ відображається в таблиці 6 форми № Д4 за вересень 2015 року. У реквізиті 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» необхідно вказати «082015». У загальних показниках ця сума буде відображена в таблиці 1 форми № Д4
за вересень 2015 року.