Затверджено показник середньої заробітної плати за жовтень 2015 року

Затверджено показник середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві за жовтень 2015 року в сумі 4531,94 грн. Зазначений показник застосовуватимуть для визначення коефіцієнта заробітної плати під час призначення пенсій відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».