Документи для призначення наукової пенсії

Які документи необхідно подати для призначення пенсії за віком відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»?

Постановою правління Пенсійного фонду України від 06.04.2011 № 10-3, зареєстрованою в Мін’юсті України 06.07.2011 за № 816/19554, затверджено Перелік та порядок подання документів, необхідних для призначення наукової пенсії.

Для призначення наукової пенсії подаються, зокрема, такі документи: заява про призначення пенсії, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документи про стаж (трудова книжка), довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III -IV рівнів акредитації або їх правонаступників.

Довідка, що підтверджує стаж науково – педагогічної роботи, має містити в собі таку інформацію: найменування вищого навчального закладу, де Ви працювали, рівень акредитації, статус вищого навчального закладу (державний бюджетний, державний небюджетний, недержавний), період роботи, найменування посади, найменування наукового підрозділу (посилання на п.2 Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ -ІУ рівня акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 257), періоди акредитації вищого навчального закладу, основний напрям діяльності підрозділу, підстава видачі довідки.

Крім того, подаються також: довідка про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня — для осіб, які мають науковий ступень і працюють за спеціальністю, документи про місце проживання/реєстрації (паспорт).

Для обчислення наукової пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового працівника, починаючи з 1 липня 2000 року. На бажання пенсіонера в період до 1 січня 2016 року або в тому разі, якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на наукових посадах поспіль до 01.07.2000 незалежно від перерв.