Про перерахунок пенсії колишнім працівникам органів внутрішніх справ

Питання: Я — пенсіонер Міністерства внутрішніх справ України. Прошу роз´яснити порядок перерахунку моєї пенсії із грошового забезпечення, встановленого законодавством для поліцейських, та з якого часу буде проведено перерахунок.

Відповідь: Ви отримуєте пенсію по інвалідності згідно із Законом України ”Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі — Закон).

Відповідно до статті 63 Закону, всі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв´язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, або у зв’язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей” від 23.12.2015 № 900-VIII (проект цього Закону зареєстровано за № 3303, Закон набув чинності з 29.12.2015) статтю 63 Закону доповнено новою частиною, згідно з якою перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій в розмірах, встановлених законодавством для поліцейських.

Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13.02.2008 № 45 (далі — Порядок). Згідно з пунктом 2 Порядку про підстави проведення перерахунку пенсій особам, відповідно до Закону, силові міністерства та відомства (далі — державні органи) у п´ятиденний строк повідомляють Пенсійному фонду України. У п´ятиденний строк з моменту надходження зазначеного повідомлення Пенсійний фонд України повідомляє своїм головним управлінням про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку (далі — списки).

Головні управління Пенсійного фонду України складають у десятиденний строк із моменту надходження зазначеної інформації списки за встановленою формою та подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

На підставі списків уповноважені органи готують для перерахунку пенсії довідки про розмір грошового забезпечення кожної особи, зазначеної у списку, та в місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України.

Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені зі служби, якщо інше не передбчено Порядком.

До прийняття Закону України “Про Національну поліцію”, який набув чинності 07.11.2015, уповноваженими органами для подання документів для перерахунку пенсії колишніх працівників органів внутрішніх справ були управління Міністерства внутрішніх справ України в областях.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 730 “Про утворення територіальних органів Національної поліції України та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ”, управління Міністерства внутрішніх справ України в областях ліквідовано.

Отже, перерахунок Вашої пенсії буде проведено після надходження до Пенсійного фонду відповідного повідомлення та визначення уповноваженого органу, який має надавати довідки для перерахунку пенсії особам, звільненим зі служби в органах внутрішніх справ.