Звіт начальника головного управління Пенсійного Фонду України в Черкаській області перед громадськістю про роботу органів Пенсійного фонду України в Черкаській області в 2015 році

Головне та підвідомчі управління Пенсійного фонду України в Черкаській області у 2015 році забезпечили стабільне фінансування та своєчасну виплату пенсій, наповнення бюджету Пенсійного фонду України, легалізацію доходів застрахованих осіб, захист їх соціальних прав, покращення якості обслуговування громадян, системи надання послуг, розширення дистанційного доступу громадян до послуг, що надають органи Фонду, зокрема, через веб-портал Пенсійного фонду України, підвищення прозорості пенсійної системи.

За 2015 рік загальний обсяг надходжень до бюджету Пенсійного фонду України в Черкаській області склав 8 586,8 млн грн. На виплату пенсій та грошової допомоги направлено 8 634,1 млн грн.

На 01.01.2016 на пенсійному обліку в органах Фонду області перебуває 421 338 пенсіонерів, з них 16 121 – пенсіонери силових міністерств і відомств. Середній розмір пенсій станом на 01.01.2016 становить 1 562,46 грн, що більше на 111,60 грн, або на 7,7 %, порівняно з 1 січня минулого року.

На 01.01.2016 в області 72 883 пенсіонери працюють, що становить 17,3 % загальної чисельності (на 01.01.2015 – 19 %).

Протягом 2015 року призначено пенсію 17 856 громадянам, у тому числі 1 591 особі, звільненій з військової служби. Проведено 21 430 перерахунків пенсії за додатково наданими документами. Із зазначених перерахунків 14 935 – з урахуванням страхового стажу або стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Встановлено 506 пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

150 членам сімей за 77 військовослужбовців Збройних Сил та Державної прикордонної служби України, органів внутрішніх справ, які загинули під час проведення антитерористичної операції, призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 70 військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та отримали інвалідність.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 року № 76 «Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності», встановлено доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника 5 непрацездатним членам сімей таких осіб.

Проведено 10 масових перерахунків пенсій у зв’язку з уточненням показників середньої заробітної плати в Україні.

З 1 березня 2015 року проведено перерахунок розмірів пенсії за вислугу років 197 працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації. Середній розмір підвищення становить 331,53 грн.

З 1 січня 2015 року перераховано пенсії у разі втрати годувальника 2 755-и членам сімей військовослужбовців. Середній розмір підвищення становить 880,91 грн.

З 1 вересня 2015 року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» проведено перерахунок пенсій 397 733 пенсіонерам. Розмір пенсії збільшено 294 830 пенсіонерам, середній розмір підвищення становить 125,86 грн.

З 1 грудня 2015 року проведено масовий перерахунок пенсій 21 938 інвалідам ІІІ групи. Середнє підвищення пенсійної виплати становить 123,66 грн.

На виконання доручення Пенсійного фонду України для забезпечення пенсійних виплат пенсіонерам силових міністерств і відомств, які проживають на території Донецької області, що контролюється українською владою, спеціалісти головного управління протягом 8 місяців 2015 року виконували додаткову роботу з опрацювання документів зазначених пенсіонерів, нарахування та виготовлення виплатних документів, забезпечували стабільне фінансування виплати пенсії пенсіонерам Донеччини.

Забезпечено виплату пенсії за фактичним місцем проживання в області 78 пенсіонерам, які переїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 6 285 пенсіонерам – з Донецької та Луганської областей. Видатки на пенсійні виплати таким особам у грудні 2015 року становили близько 14,6 млн грн.

Організовано роботу з платниками, по яких виявлено застрахованих осіб, в яких є періоди з незарахованим страховим стажем. На 04.11.2015 виявлено 3 470 платників, з яких на тепер по 1 870 платниках усунено причини незарахування стажу застрахованим особам.

З питань легалізації ринку праці органи Фонду області взаємодіють з контролюючими та правоохоронними органами.

Проведено 551 засідання комісій при органах влади, на яких розглянуто питання легалізації трудових відносин, заслухано звіти 2 055 керівників. За результатами засідань комісій погашено заборговану заробітну плату в сумі 5 001,7 тис. грн.

З початку року разом з контролюючими органами проведено обстеження 1 553 суб’єктів господарювання та виявлено 1 708 неоформлених найманих працівників, із них 1 156 – у фізичних осіб. Як наслідок, 907 фізичних осіб уклали трудові договори, 135 осіб зареєструвалися в державного реєстратора як суб’єкти підприємницької діяльності.

У результаті вжитих заходів до сплати обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України залучено 6 285 осіб.

Проведено 1 529 індивідуальних співбесід з керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення.