Призначення пенсії по інвалідності учасникам антитерористичної операції відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Умови призначення: пенсії по інвалідності призначаються в разі, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби.

Перелік документів, необхідних для призначення пенсії (подаються до уповноваженого структурного підрозділу відповідного силового відомства):

– заява про призначення пенсії;

– паспорт та його копія;

– копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);

– грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед звільненням з військової служби;

– військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи;

– довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;

– довідка ВАТ »Ощадбанк» або інший документи, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ »Ощадбанк».

Розміри пенсій по інвалідності (стаття 21):

Інвалідам війни:

І групи — 100 %;

ІІ групи — 80 %;

ІІІ групи — 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим інвалідам:

І групи — 70 %;

ІІ групи — 60 %;

ІІІ групи — 40 % сум грошового забезпечення.

Мінімальний розмір пенсії по інвалідності:

інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби:

І групи — 120 %;

ІІ групи — 110 %;

ІІІ групи — 105 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби:

І групи — 110 %;

ІІ групи — 105 %;

ІІІ групи — 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби — 110 % ;

з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони — 120 %;

з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони — 130 % відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.