Пенсії по інвалідності учасникам антитерористичної операції відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Умови призначення: пенсії по інвалідності призначаються в разі настання інвалідності за наявності визначеного Законом страхового стажу (стаття 32). Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявного страхового стажу.

Перелік документів, необхідних для призначення пенсії (подаються до управління Пенсійного фонду за місцем проживання):

– заява про призначення пенсії;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– документи про стаж (трудова книжка, довідки, виписки з наказів, військовий квіток, диплом про навчання та ін.);

– в разі якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, надається довідка про заробітну плату особи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000;

– документи про місце проживання (реєстрації) особи (паспорт або довідка з місця проживання (реєстрації));

– документи, які засвідчують особливий статус особи (посвідчення учасника бойових дій чи інваліда війни та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях та ін.);

– довідка МСЕК про визнання особи інвалідом.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом, або довідка військової-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Розмір пенсії визначають відповідно до ст. 27, 28, 33 Закону залежно від групи інвалідності, тривалості страхового стажу та отримуваного заробітку.

Розміри пенсій та підвищення пенсій по інвалідності

Розміри пенсії інвалідам війни, обчислені відповідно до ст. 27 та ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», збільшуються на 25 % (постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1381).

Мінімальні пенсійні виплати ветеранам війни з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільового грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною:

Інвалідам війни:

І групи — 285 %;

ІІ групи — 255 %;

ІІІ групи — 225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

Учасникам бойових дій – 165 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Підвищення до пенсій

Пенсії підвищуються за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (на підставі відповідних посвідчень):

Інвалідам війни:

І групи — на 50 %;

ІІ групи — на 40 %;

ІІІ групи — на 30 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

Учасникам бойових дій — на 25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Цільова грошова допомога

Відповідно до Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» інвалідам війни та учасникам бойових дій до пенсії встановлюється щомісячна цільова грошова допомога:

Інвалідам війни:

І групи — 70 грн;

ІІ та ІІІ групи — 50 грн;

Учасникам бойових дій – 40 грн.

Зазначена допомога надається незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії та пенсій за особливі заслуги перед Україною.