Про підвищення пенсії працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації з 1 березня 2016 року

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 № 713 передбачено щорічне підвищення пенсії за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації.

Зокрема, цією постановою визначено, що заробіток, з якого призначена (перерахована) пенсія зазначеним особам, з 1 березня збільшується на коефіцієнт, який визначається шляхом ділення середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки за рік, що передує року, в якому проводиться перерахунок, на середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки, що враховувалася під час призначення (перерахунку) пенсії.

З 1 березня 2016 року заробіток, з якого була призначена (перерахована) пенсія працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації, збільшується на коефіцієнт 1,20527, який визначається шляхом ділення середньої заробітної плати за 2015 рік (4 194,57 грн) на середню заробітну плату за 2014 рік (3 480,19 грн).

При цьому максимальний розмір пенсії за вислугу років по першій складовій без урахування надбавок і підвищень, передбачених законодавством, становить 10 486,43 грн (4 194,57 грн х 2,5).

Виплату пенсії в нових розмірах буде проведено у квітні з доплатою різниці за березень 2016 року.