Країна з жіночим обличчям

Саме жінки посідають провідну роль у суспільстві та економіці України. Працьовиті та енергійні, вони поєднують роботу та ведення домашнього господарства, карєру та материнство. Факти — річ уперта: прекрасна половина людства не настільки слабка, як вважають.

За часткою жінок у загальній кількості населення Україна має один із найвищих показників у Європі й у світі загалом — 54 %, тобто на 100 жінок припадає 86 чоловіків. Схожі показники мають Вірменія, Білорусь та Естонія.

Існує природна закономірність, що серед новонароджених немовлят більшість (близько 51,5 %) становлять хлопчики. Проте через високу смертність чоловіки з віком поступово втрачають свою кількісну перевагу порівняно з жінками-однолітками. В Україні внаслідок надзвичайно високої передчасної смертності чоловіків (особливо у працездатному віці) вже серед 36-річних громадян частка жінок починає перевищувати 50%, і надалі, що старший вік покоління, то більша кількість жінок. Серед осіб віком від 70 до 79 років жінки становлять 2/3, а серед 80-річних і старших за цей вік — майже 3/4.

Розум vs Краса

Переважання жінок серед дорослого населення обумовлює майже однакову представленість обох статей на ринку праці: частка жінок серед зайнятого населення досягає 48 %, незважаючи на нижчий пенсійний вік та ще принаймні дві обставини, що істотно відволікають жінок від економічної діяльності: здобуття вищої освіти та родинні й домашні обовязки.

Більша спрямованість жінок на здобуття вищої освіти і, як наслідок, значно вищий освітній рівень порівняно з чоловіками є характерною ситуацією для всіх країн Європи. Нині в Україні серед студентів вишів жінок на 7 % більше, ніж чоловіків.

Завдяки високому освітньому рівню 39 % жінок, що працюють, займають посади професіоналів та фахівців, натомість серед зайнятих чоловіків частка відповідних професійних груп майже удвічі менша. Жінки також становлять переважну більшість серед технічних службовців і працівників сфери торгівлі та послуг. Чоловіки зайняті переважно в робітничих професіях — на них припадає майже 70 % від загальної кількості чоловіків, які працюють.

Проте доволі неоднозначною є гендерна ситуація щодо реалізації карєрних можливостей, зокрема, з доступом жінок до керівних посад. Загалом на таких посадах зайнято 6,3 % жінок, що працюють (серед чоловіків відповідна частка становить 9,6 %), але найчастіше жінки є керівниками підприємств (зокрема закладів бюджетної сфери) або структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів).

Гендерна правда

Саме жінки становлять більшість (53 %) серед штатних працівників підприємств, а отже, і серед застрахованих осіб, за яких сплачується єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування. До того ж концентрація жінок у суспільному секторі (зокрема в бюджетній сфері) свідчить про те, що порівняно із чоловіками вони є надійнішим і нетінізованим контингентом платників єдиного внеску.

В Україні існує доволі великий гендерний розрив у розмірах заробітної плати. Протягом останніх пяти років в Україні він становить близько 23 % (тобто середня зарплата в жінок на 23 % менша, ніж у чоловіків), а в середньому в країнах ЄС гендерний розрив щодо зарплат становить 16 %.

Завдяки нижчому порогу пенсійного віку й довшій тривалості життя жінки становлять 2/3 від загальної кількості пенсіонерів. Проте саме ці фактори разом із гендерним розривом у зарплатах обумовлюють і значно більші ризики бідності для літніх жінок: менший пенсійний вік означає коротший страховий стаж, нижчий рівень заробітної плати — невисокий (зазвичай менший за одиницю) коефіцієнт заробітку у формулі обчислення пенсії, а довша тривалість життя — більшу залежність від порядку індексації та перерахунку пенсій, а отже, від фінансової спроможності пенсійної системи. Якщо актуалізація пенсійних виплат здійснюється переважно шляхом підвищення мінімального розміру пенсії, виграють жінки, оскільки в них основний розмір пенсії зазвичай менший за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Тоді відбувається вирівнювання пенсійних виплат і гендерний розрив зменшується Якщо ж основний розмір пенсії актуалізується шляхом перегляду зарплатної бази чи інших змінних пенсійної формули, чоловіки отримують відчутний зиск, а в жінок основний розмір пенсії часто залишається на рівні, нижчому за прожитковий мінімум.

Очевидно, що в Україні роль жінок в економіці, бізнесі та політиці й надалі зростатиме. Це загальносвітовий, глобальний тренд. Проте українським жінкам потрібно навчитися не спекулювати своєю належністю до «слабкої» статі, не вимагати собі пільг та привілеїв, а бути на рівні з чоловіками. Як свідчить досвід країн Північної Європи (Ісландії, Швеції, Норвегії), успішне просування гендерної рівності в усіх сферах іде на користь як чоловікам, так і жінкам. Зокрема, цим країнам вдається поєднувати найвищі в Європі показники народжуваності з найвищим рівнем зайнятості жінок та найбільшими показниками очікуваної тривалості життя і чоловіків, і жінок.

За матеріалами газети «Пенсійний курєр».