Галузева угода між Пенсійним фондом України і Профспілкою

Галузеву угоду між Пенсійним фондом України та Професійною спілкою працівників Пенсійного фонду України на 2016-2020 роки укладено на двосторонній основі. Цей нормативний акт покликаний створити умови для підвищення ефективності роботи, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення соціальної захищеності.

Сторони домовилися сприяти виконанню встановлених законодавством і Угодою соціальних гарантій та пільг працівникам і не обмежувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій за рахунок власних коштів органів Фонду в межах їх повноважень при укладанні колективних договорів, що передбачають більш високий рівень їх соціальної захищеності порівняно з чинним законодавством.

Також вирішено на час дії Угоди забезпечувати здійснення заходів щодо попередження колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення – прагнути до вирішення відповідно до законодавства.

Окрім того, домовилися не допускати обмеження трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників, погіршення умов праці, безпідставного скорочення їх чисельності, масового звільнення працівників, без вживання заходів для їх зайнятості.

Пенсійний фонд зобов’язується направляти Профспілці для проведення консультацій пропозиції щодо змін законодавства з питань управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, структурних перетворень у Пенсійному фонді, організації надання послуг органами Пенсійного фонду. Профспілка надаватиме консультації та правову допомогу працівникам – членам профспілок у забезпеченні захисту їх прав та соціально-економічних гарантій, представлятиме їх інтереси у комісіях по трудових спорах, судах.

Сторони також вирішили обстоювати конституційні права працівників Фонду на своєчасну виплату заробітної плати в розмірах відповідно до нормативно-правових актів про державну службу та оплату праці, враховуючи перегляд її розміру відповідно до напруженості, обсягів і якості їх праці.

Пенсійний фонд зобов’язується за результатами проведення моніторингу стану охорони праці в органах Фонду розробити за участю Профспілки у 2017 році галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Профспілки зобов’язуються під час ведення колективних переговорів з розробки і укладання колективних договорів домагатися включення до них зобов’язань, які б забезпечували поліпшення умов та безпеки праці, виробничої санітарії, з визначенням джерел фінансування та надавати безоплатну правову допомогу працівникам органів Фонду з питань трудових відносин, законодавства про охорону праці, вирішення питань, пов’язаних із державної службою.

Для задоволення духовних потреб працівників сторони домовилися сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху, залучати до занять різними формами фізичної культури працівників, членів їх сімей, щороку вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровчої компанії серед дітей із залученням додаткових джерел фінансування, сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей та вирішенню питань щодо придбання санаторно-курортних путівок на лікування працівників галузі.

Голова Черкаського обкому Профспілки працівників Пенсійного фонду України Тамара Ночовник зазначає, що Угода посилить соціальний захист працівників системи, сприятиме підвищенню ефективності праці, медико-соціальної допомоги та забезпечить запобігання трудовим конфліктам. Між адміністрацією та первинними профспілковими організаціями головного та підвідомчих управлінь Фонду укладені колективні договори, виконання яких контролює Черкаський обком Профспілки працівників Пенсійного фонду України.