Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів та інших доходів бюджету» органами Пенсійного фонду здійснюється контроль за сплатою зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

У разі виникнення необхідності повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів платник подає заяву до органів Пенсійного Фонду із зазначенням причини повернення коштів, найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів – у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи готівкою та копію платіжного доручення або квитанції про сплату.

За зверненням платників за поверненням помилково або надміру сплачених зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій органами Пенсійного фонду готується подання до відповідного органу Казначейства за формою відповідно до Порядку повернення коштів, помилково, або надміру зарахованих до державного та місцевого бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 (зі змінами від 19.09.2016 № 827).