В органах Фонду області розпочато кампанію з подання електронних декларацій за 2016 рік

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 16.06.2016 № 2 “Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088 з 1 січня 2017 року розпочався другий етап подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування.

Відтепер декларації суб’єктів декларування подаються виключно в електронній формі та оприлюднюються в єдиному державному реєстрі декларацій, за винятком інформації, що віднесена до конфіденційної.

Загалом, до 1 квітня 2017 року електронні декларації зобов’язані подати 1 052 державних службовці, посадових та службових осіб органів Фонду області, з них 91 особа працює в головному управлінні.

У 2016 році 128 осіб припинили діяльність, пов‘язану з виконанням функцій держави в органах Фонду області. Ці особи також зобов’язані подати електронні декларації за 2016 рік до 01.04.2017.

Головним управлінням проводиться постійний моніторинг дотримання державними службовцями, посадовими та службовими особами органів Фонду області вимог антикорупційного законодавства в частині дотримання вимог фінансового контролю.