Як зараховують до страхового стажу періоди навчання?

З 01.01.2004 набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон). Згідно зі статтею 24 Закону страховий стаж– період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Категорії осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, визначені статтею 11 Закону. Додатково коло осіб, що є платниками єдиного внеску, визначено Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Жодним з названих законів студенти не визначені ні як застраховані особи, ні як платники єдиного внеску. Це означає, що період навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах з 01.01.2004 може бути зараховано до страхового стажу за умови добровільної сплати страхових внесків до Пенсійного фонду (після досягнення 16- річного віку).

Страховий стаж обчислюють територіальні органи Пенсійного фонду відповідно до вимог  Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Закону.

По 31.12.2003 діяв Закон України «Про пенсійне забезпечення». Так, згідно з пунктом «д» статті 56 цього Закону до стажу роботи зараховується період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах із підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі, але за умови, що після навчання присвоєна кваліфікація і навчання відбулося до 1 січня 2004 року. У цьому випадку час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.