Відповідальність для юридичних та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю:

 

Вид правопорушення Розмір штрафу з 1 січня 2017 року
фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

 оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві,

виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати

(96 000 грн) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (96 000 грн)
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (виплата зарплати нижче мінімальної) у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати

(32 000 грн) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати

(32 000 грн) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (9 600 грн)

недопущення до проведення перевірки та створення перешкод у проведенні перевірки з питань виявлення порушень, пов’язаних із:

1)      фактичним допуском працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту),

2)      оформленням працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві,

3)      виплатою заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

у стократному розмірі мінімальної заробітної плати (320 000 грн)
порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище у розмірі мінімальної заробітної плати (3200 грн)

 

Відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 41)

1. Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю –

накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 510 грн до 1700 грн).

Повторне протягом року вчинення порушення – від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 1700 грн до 5100 грн).

2. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) –

накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 8500 грн до 17 000 грн).

Повторне протягом року вчинення порушення – від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 17 000 грн до 34 000 грн).

Цивільно-правові договора

При виконанні робіт (наданні послуг) за цивільно-правовим договором:

• оплачується не процес праці, а його результат;

• результат визначається після закінчення роботи;

• результат оформляється актами здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг);

• оплата проводиться на підставі актів;

• фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги), не підпорядковуються правилам внутрішнього трудового розпорядку, самі організовують свою роботу і виконують її на свій ризик;

• роботодавець не повинен дотримуватися трудового законодавства.

На відміну від трудового договору винагорода за цивільно-правовим договором встановлюється виключно за згодою сторін. Законодавством не передбачено обмеження щодо мінімального або максимального розміру винагороди та строки її виплати. За цивільно-правовим договором оплачується не процес праці, а кінцевий результат, який визначається після закінчення роботи і оформляється актом.

Оплата за договором

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

ДОГОВІР ЦИВІЛЬНОПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

1

Заробітна плата

Винагорода за договором

2

Розмір заробітної плати має бути не нижчим від законодавчо встановленого мінімуму.

Розмір встановлюється за домовленістю сторін, не обмежений ні мінімальним, ні максимальним розмірами (ст. 843, ст. 903 ЦКУ).

3

Виплата зарплати: не рідше ніж двічі на місяць через відрізок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст. 115 КЗпП).

Строки виплати встановлюють за домовленістю сторін (ст. 843, ст. 903 ЦКУ).