Заходи головного управління Пенсійного фонду України Черкаській області з виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік

І. Загальні положення

Заходи розроблено відповідно до наказу Пенсійного фонду України від 28.02.2017 № 30 “Про програму Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік”, на підставі визначених засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції і ризиків в роботі органів Пенсійного фонду України та спрямовано на реалізацію зазначеної програми.

ІІ. Заходи щодо усунення корупційних ризиків

2.1. Удосконалення нормативно-правової бази

2.1.1. Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Фонду області, з метою їх перегляду та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам.

 

Вовкогон А. М., Радченко Н. І., Гринюк Т. Б., Ярош С. В., керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року.

2.1.2. Проведення аналізу діючих нормативно-правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи врегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Фонду області та членів їх сімей.

 

Вовкогон А. М., Радченко Н. І., керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року.

2.2. Організаційно-управлінські заходи

2.2.1. Дослідження проектів організаційно-розпорядчих документів головного управління з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів рішень.

 

Гринюк Т. Б., Ярош С. В

Протягом 2017 року.

2.2.2. Проведення аналізу існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів в органах Фонду області при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискредиційних.

 

Вовкогон А. М., Радченко Н. І., Ярош С. В., керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року.

2.2.3. Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

 

Вовкогон А. М., Радченко Н. І., керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року.

2.2.4. Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників органів Фонду області, їх близьких осіб, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Вовкогон А. М., Бондаренко О. А., Розпутня Т. Ф., Ярош С. В., начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року.

2.2.5. Проведення за принципом “таємних отримувачів послуг” перевірок організації та здійснення прийому громадян у підвідомчих управліннях із залученням до моделювання ситуацій представників громадськості.

 

Вовкогон А. М., Радченко Н. І., Хайоніна О. А., Ярош С. В., начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року.

2.2.6. Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

 

Власенко Н. М., Кириченко Л.В., Захарчук В. С., начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року.

2.2.7. Дослідження повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості з платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України, та своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби.

 

Власенко Н. М., Гринюк Т. Б., Хайоніна О. А.

За окремим графіком під час проведення аудиторських досліджень та інших контрольних заходів.

2.2.8. Продовження впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

 

Радченко Н. І.,Кириченко Л. В.

Попович О. А.,Захарчук В. С.,

начальники підвідомчих управлінь.

За окремим графіком ПФУ у межах фінансових можливостей.

2.2.9. Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсії спеціалістами органів Фонду області, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.

 

Вовкогон А. М., Бондаренко О. А., Попович О. А., начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року.

2.3. Формування світогляду неприйняття корупції, залучення представників громадськості до реалізації антикорупційних заходів

2.3.1. Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати.

 

Хайоніна О. А., Ярош С. В.

ІІ, ІІІ, ІV квартали 2017 року.

2.3.2. Забезпечення реєстрації та передачі головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю повідомлень громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників органів Фонду області, що надходять у тому числі з Контакт-центру Пенсійного фонду України та на телефони “гарячих ліній” головного і підвідомчих управлінь. У разі виявлення корупційного або повязаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками органів Фонду області – вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайного письмового повідомлення про його вчинення уповноваженого субєкта у сфері протидії корупції з обов’язковим попереднім інформуванням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю.

 

Вовкогон А. М., Радченко Н. І.,

керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь

Протягом 2017 року.

2.3.3. Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи органів Фонду області, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю.

 

Радченко Н. І., Ярош С. В., Федоренко В. І., Хайоніна О. А., начальники підвідомчих управлінь.

За окремим графіком.

2.3.4. Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у їх володінні, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.

 

Радченко Н. І., Федоренко В. І., Попович О. А., керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року.

2.4. Удосконалення роботи з персоналом

2.4.1. Участь у розробці акту Пенсійного фонду України щодо критеріїв та системи оцінки ефективності роботи працівників органів Пенсійного фонду України для визначення рівня результативності та ефективності служби, планування карєри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності, стимулювання результативної діяльності.

 

Федоренко В. І., начальники підвідомчих управлінь.

До 1 липня 2017 року.

2.4.2. Проведення постійного моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.

 

Ярош С. В., Федоренко В. І., керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь

Протягом 2017 року.

2.4.3. Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в органах Фонду області, та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам органів Фонду області в їх заповненні.

 

Ярош С. В., начальники підвідомчих управлінь

Протягом 2017 року у встановлені строки.

2.4.4. Проведення інформаційно-розяснювальної роботи серед працівників органів Фонду області щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців.

 

Ярош С. В., Федоренко В. І., керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року

2.5. Сфера публічних фінансів

2.5.1. Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбачених законодавством.

 

Вовкогон А. М., Кириченко Л. В., Гринюк Т. Б., Яроміна А. В., начальники підвідомчих управлінь.

У встановлені строки

2.5.2. Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.

 

Радченко Н. І., Власенко Н. М., начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року

2.5.3. Здійснення органами Фонду області у 2017 році закупівель з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.

 

Вовкогон А. М., Радченко Н. І., Власенко Н. М., Кириченко Л. В., Гринюк Т. Б., Сидорук М. П., начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року

2.5.4. Здійснення моніторингу організації та проведення органами Фонду області процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

 

Вовкогон А. М., Гринюк Т. Б., Яроміна А. В., Хайоніна О. А., начальники підвідомчих управлінь.

За окремим графіком

2.6. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

2.6.1. Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників органів Фонду області, в тому числі в сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

 

Вовкогон А. М., Гринюк Т. Б., Ярош С. В., Федоренко В. І., керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року

2.6.2. Оприлюднення програм та інших заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу органів Фонду області.

 

Ярош С.В., начальники підвідомчих управлінь.

Протягом 2017 року

2.6.3. Проведення тестування працівників органів Фонду області для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

 

Вовкогон А. М., Радченко Н. І., Хайоніна О. А., Ярош С. В., Федоренко В. І., керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь.

IV квартал 2017 року

ІІІ. Механізми впровадження заходів та контролю за їх виконанням

Для впровадження антикорупційних заходів передбачається:

– включення до планів роботи самостійних структурних підрозділів головного управління, підвідомчих управлінь заходів щодо запобігання корупційним проявам;

– дослідження стану виконання антикорупційних заходів відповідно до затверджених планів під час проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів;

– проведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю регулярного моніторингу виконання антикорупційних заходів, дотримання працівниками органів Фонду області вимог антикорупційного законодавства та здійснення аналізу фактів (подій), які мають ознаки корупційних або повязаних з корупцією правопорушень;

– проведення аналізу якості та оперативності обслуговування осіб, що звертаються до органів Фонду області, шляхом їх анкетування та через опитування відвідувачів веб-сайту головного управління, проведення оперативних перевірок за принципом “таємних отримувачів послуг”;

– своєчасне інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про протиправні дії державних службовців, у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні ними посадових обов’язків, з обов’язковим попереднім інформуванням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю.

Оцінка стану виконання заходів здійснюється на підставі щоквартального звіту, що складається головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю на підставі щоквартальних інформацій підвідомчих управлінь про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції, результатів перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства під час проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів і моніторингу виконання антикорупційних заходів в органах Фонду області. Звіт складається до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом.