Виконання рішень судів у справах щодо пенсійного забезпечення громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Рішення судів у справах щодо перерахунку та виплати пенсій згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що набрали законної сили, органи Пенсійного фонду України виконують у межах покладених судом зобов’язань, з урахуванням повноважень, наданих чинним законодавством.

Відповідно до статті 63 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету.

Пенсійний фонд України за рахунок коштів Державного бюджету України реалізує бюджетну програму КПКВК 2506080 «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду», згідно з якою Пенсійному фонду виділено бюджетні асигнування для виплати пенсій у розмірах, визначених законодавством.

Враховуючи пункти 20 та 29 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України, виплату сум пенсії, що нараховані згідно з рішеннями судів та перевищують її розміри, обчислені відповідно до чинного законодавства, буде здійснено в разі надходження відповідних коштів Державного бюджету України.

Порядок погашення заборгованості за судовими рішеннями, виконання яких гарантується державою та які видані або ухвалені до 01.01.2013, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440 (далі – Порядок).

Згідно з Порядком облік судових рішень про перерахунок та/або виплату коштів з державного бюджету, передачу до органів Казначейства відповідних документів для здійснення у порядку черговості виплати заборгованих коштів здійснює державна виконавча служба.

Для здійснення заходів щодо виконання рішень судів, у тому числі з питань пенсійного забезпечення всіх категорій осіб, в Державному бюджеті України на 2017 рік передбачено кошти за бюджетною програмою КПКВК 3504040 «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою». Цю бюджетну програму реалізує Державна казначейська служба України.