Юридичний відділ інформує про надання конфіденційної інформації

Адвокати, які представляють інтереси громадян, нерідко звертаються до фахівців Фонду для отримання інформації про фізичну особу (розмір пенсії, довідка про вид призначення та отримання пенсії). У звязку з цим юридичний відділ головного управління інформує, що обробка персональних даних здійснюється для законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту надати необхідні адвокату документи та їхні копії, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Інформацією з обмеженим доступом, згідно зі статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) персональні дані особи, що перебувають у її особистому володінні або в базі персональних даних у володільця персональних даних, належать до таємниці, що охороняється законом та міститься в речах і документах. Доступ особи до речей і документів, які містять таку таємницю, згідно із статтею 163 КПК України здійснюється в порядку, визначеному законом. Частиною другою статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначимо, що до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. У разі надання адвокатом договору про правову допомогу, необхідно перевірити його зміст, щодо надання йому повноважень особою, інтереси якої він представляє на отримання інформації.

Із огляду на вищевикладене, відсутні правові підстави щодо надання запитуваної адвокатами інформації про фізичну особу.