Які умови зарахування страхового стажу в’язням за періоди відбування покарання до 01.01.2004?

Відповідно до частини 4 статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Під час відбування покарання засуджених до 01.01.2004 діяв Виправно-трудовий кодекс від 23.12.1970 № 3325-VII (далі – Кодекс № 3325) (втрата чинності з 01.01.2004), згідно статті 50 якого час роботи засуджених у період відбування ними покарання у вигляді позбавлення волі до трудового стажу не зараховується, крім випадків, спеціально передбачених у законі.

Відрахування із заробітку або іншого доходу, нарахованого засудженим, проводилося із дотриманням черговості, визначеної статтею 53 Кодексу № 3325, де відрахувань на пенсійне страхування не передбачалося.

Питання зарахування до страхового стажу роботи в’язнів за період до 01.01.2004 регулюється пунктом «а» статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», відповідно якого до стажу роботи зараховується будь-яка робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових внесків, період одержання допомоги по безробіттю, а також робота в’язнів і робота за угодами цивільно-правового характеру за умови сплати страхових внесків.

Таким чином, зарахування до страхового стажу роботи під час перебування громадянина в місцях позбавлення волі можливе лише у разі сплати ним страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Згідно з постановою Верховної Ради України від 17.06.1993 № 3290-XII «Про порядок введення в дію Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про пенсійне забезпечення» (далі – постанова) для громадян, які відповідно до пункту «а» частини третьої статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» бажають зарахувати до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію, періоди трудової діяльності, коли працівник не підлягав соціальному страхуванню, ставка обов’язкових внесків становить 33,3 відсотка середньомісячного заробітку працівника відповідної галузі народного господарства на час призначення пенсії за кожний місяць роботи, зазначений заявником.

Враховуючи наведене вище, у разі бажання зарахувати вищевказані періоди до страхового стажу, для обчислення розміру страхових внесків, що підлягають сплаті відповідно до постанови, громадянину, який відбував покарання у місцях позбавлення волі у вищевказані періоди, необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання, надати довідку з Державної служби статистики України про розмір середньомісячного заробітку (доходу) (на час призначення пенсії) за спеціальністю, яку він отримав, перебуваючи в місцях відбування покарання, та сплатити страхові внески.