Зміни щодо обчислення пенсії особам, які під час проходження строкової служби брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій і внаслідок цього стали особами з інвалідністю

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі — Закон № 2148) внесено зміни до статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон № 796).

З урахуванням вказаних змін, починаючи з 1 жовтня 2017 року особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до Закону № 796 або за бажанням таких осіб – з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (зі змінами) (далі – Порядок).

На виконання Закону № 2148 Кабінетом Міністрів України 15 листопада 2017 року затверджено постанову за № 851, якою внесено зміни до Порядку та яка застосовується з 1 жовтня 2017 року.

Пунктом 9 Порядку (із змінами) передбачено, що за бажанням осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби та внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, за формулою:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

де П — розмір пенсії;

Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначається як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки;

Кзс — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії;

Кв — розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії (Кзс), визначається за формулою:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

де Зп(мін) — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року;

Зс1 — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує відповідному року.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається як відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи.

У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати проводиться перерахунок зазначених пенсій виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 становить 3200,00 грн.

Середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2016 рік становить 4482,35 грн.

Приклад.

Гр. К. з 10.07.2015 отримує пенсію по інвалідності ІІІ групи внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, відповідно до статті 54 Закону № 796. Згідно з матеріалами пенсійної справи його під час проходження строкової військової служби було залучено до участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Відсоток втрати працездатності 45%.

Розрахунок розміру пенсії відповідно до статей 54, 59 Закону № 796 з 01.10.2017:

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати:

3,56956 = 3200,00 грн х 5 / 4482,35 грн

Заробітна плата для обчислення розміру пенсії:

13437,25 грн = 3764,40 грн (показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2014-2016 роки) х 3,56956

Розмір пенсії:

6046,76 грн = 13437,25 грн х 45% (відсоток втрати працездатності)

Загальний розмір пенсії після перерахунку з 01.10.2017 становитиме 6532,36 грн., зокрема:

6046,76 грн – розмір пенсії по інвалідності ліквідатору наслідків аварії на ЧАЕС;

435,60 грн підвищення особі з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни (1452 грн (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, що застосовується для обчислення пенсії з 01.10.2017) х 30 %);

50,00 грн – щомісячна цільова грошова допомога на прожиття особі з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.