Порядок виплати пенсій пенсіонерам силових структур

Відповідно до статті 52 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” пенсії пенсіонерам силових міністерств і відомств виплачуються органами Пенсійного фонду України через установи відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” за місцем їх фактичного проживання, незалежно від реєстрації місця проживання.

Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною сумою у встановлений строк, але не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія.

Згідно зі статтею 8 Закону виплата пенсій зазначеним особам забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до Інструкції з виплати пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам, затвердженої постановою правління ВАТ “Ощадбанк” від 28.12.2006 №129, головні управління Пенсійного фонду України здійснюють перерахування коштів на виплату пенсій безпосередньо на рахунки балансових відділень ВАТ “Ощадбанк” у міру надходження коштів з Державного бюджету України.

Зарахування коштів, які отримані для виплати пенсій, на поточні рахунки пенсіонерів здійснюється установою Ощадбанку в містах впродовж двох, в сільській місцевості – трьох робочих днів з дня надходження коштів на рахунки установ Ощадбанку.

За бажанням пенсіонера доставка пенсії може здійснюватися через підприємства зв’язку за місцем його фактичного проживання незалежно від реєстрації місця проживання.