За яких умов призначається наукова пенсія та як визначається науковий стаж?

Статтею 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (далі – Закон) передбачено, що пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу для чоловіків – 35, для жінок – 30 років, після досягнення відповідного віку за наявності стажу наукової роботи для чоловіків – не менше як 20 років, для жінок – не менше як 15 років.

Стаж наукової роботи визначається з урахуванням положень статей 22-1, 22-2 Закону та Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-IY рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 257.

Перелік та порядок подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 06.04.2011 № 10-3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.07.2011 за № 816/19554.

Оскільки право на наукову пенсію пов’язане з наявністю наукового стажу, то основним є питання належним чином підтвердити науковий стаж. Крім документів про стаж, визначених Порядком від 25.11.2005 № 22-1 (основний документ – трудова книжка), обов’язково подається довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-IY рівнів акредитації або їх правонаступників (далі – довідка).

Вищезазначеним Переліком затверджено три форми довідок, які подаються для підтвердження наукового стажу: для наукових; науково-педагогічних робітників та для осіб, які мають науковий ступінь та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено наукову ступінь.

Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до Закону призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за умови звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного віку.

Тобто звільнення не є обов’язковою умовою для призначення наукової пенсії, така пенсія може бути призначена за умови укладання після досягнення пенсійного віку строкового трудового договору (контракту).

При цьому пенсія, призначена відповідно до статті 24 Закону, в період роботи, зокрема на науковій посаді, виплачуватиметься в розмірі, обчисленому за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а після звільненні з наукової посади – в розмірі, визначеному Законом.