Особливості індексації пенсій у травні

У травні цього року у зв’язку з подорожчанням товарів і послуг та, як наслідок, зростанням індексу інфляції, значно збільшилося коло осіб, пенсії яких підлягають індексації. Якщо в квітні проіндексовано 5,7 тис. пенсій (1,3 %), то в травні – 79,7 тис. (18,9 %). Місячна потреба коштів на пенсійні виплати в області при цьому зросла на 3 млн. грн. і становить 610 млн. грн.

Нагадаємо, що індексація пенсії проводиться відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (далі – Закон) та Порядку проведення індексації грошових доходів населення (далі – Порядок), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 (із змінами). 

Відповідно до Закону індексація грошових доходів громадян проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлено в розмірі 101 %. Обчислення індексу споживчих цін для індексації провадиться наростаючим підсумком починаючи з березня 2003 року (місяця офіційного опублікування Закону). 

Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, що перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Пенсії непрацюючих пенсіонерів індексуються у межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (з 1 грудня 2013 року – в межах 949 грн.).

Працюючим пенсіонерам у першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії проводиться після індексації суми оплати праці на підставі довідки підприємства, установи, організації, де працює пенсіонер, у якій зазначається розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексована її сума і сума індексації. При цьому, загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи (з 1 грудня 2013 року – 1218,00 грн.). Якщо працюючий пенсіонер отримує за місцем роботи заробітну плату, яка встановлена на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи і вище, його пенсія індексації не підлягає.

Згідно з Порядком не підлягають індексації соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, зокрема – пенсії, обчислені в мінімальних розмірах або в складі яких є доплата до прожиткового мінімуму, підвищення, надбавки та інші доплати до пенсії, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму.

У разі підвищення розмірів пенсії місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих за цей місяць, не провадиться. Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з наступного за базовим місяця.

Отже, право на проведення індексації пенсії визначається кожному індивідуально, з урахуванням того, працює чи не працює пенсіонер, чи залежить розмір пенсії від прожиткового мінімуму, в яких місяцях підвищувалася пенсія та згідно з обчисленими і опублікованими Державною службою статистики України індексами споживчих цін.

Згідно з офіційними даними Держстату індекс інфляції за останні місці перевищив поріг індексації. Тому, у травні проіндексовано пенсії у визначеному законодавством порядку на коефіцієнт індексації від 1,022 (для пенсій з базовим місяцем лютий 2014 року, сума індексації – 20,88 грн.) до 1,202 (для пенсій з базовим місяцем жовтень 2009 року, сума індексації – 191,70 грн.).