Звіт про виконання програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області розроблено заходи з виконання Програми та заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків в головному управлінні та підвідомчих управліннях на 2017 рік, що затверджені наказом від 05.07.2017 № 102. Моніторинг та координацію діяльності органів Фонду області щодо впровадження заходів антикорупційного спрямування здійснював головний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю Горенич Р.І.

Заходи були спрямовані передусім на упередження корупційних ризиків, мінімізацію впливу на якість виконання обов’язків, наявних у особи дискреційних повноважень, недопущення вчинення працівниками органів Фонду області корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, тощо.

Органами Фонду області упродовж 2017 року реалізовано наступні заходи щодо усунення корупційних ризиків:

– п. 1.

Постійно проводиться моніторинг норм та практик застосування нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Фонду області, з метою виявлення прогалин та недоліків, та забезпечення своєчасної протидії актуальним корупційним викликам і загрозам. Потреби в наданні пропозицій Пенсійному фонду України не було;

– п. 2.

У головному управлінні на постійній основі запроваджено практику антикорупційного дослідження проектів розпорядчих актів головного управління. Дотримується порядок узгодження та схвалення проектів рішень. Зокрема, накази з основної діяльності, з питань кадрового забезпечення (прийняття та звільнення з роботи, надання відпусток, тощо) та інші розпорядчі акти головного управління в обов’язковому порядку погоджує головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції;

– п. 3.

З метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією спеціалістами та службами своїх повноважень в органах Фонду області проводиться постійний аналіз взаємодії служб та спеціалістів при виконанні покладених на них завдань.

На постійній основі запроваджено аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Фонду області. Контроль за врегулюванням конфлікту інтересів працівників органів Фонду області та членів їх сімей при прийнятті рішень щодо пенсійного забезпечення здійснюється в індивідуальному порядку.

Упродовж звітного періоду зміни до антикорупційного законодавства України, що тягнуть за собою приведення у відповідність положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників, відсутні. Моніторинг проводиться постійно;

-п. 4.

Упродовж поточного року в Городищенському, Золотоніському, Канівському та Уманському об’єднаних управліннях, а також УПФ в Черкаському районі проведено моніторинг щодо пенсійного забезпечення працівників органів Фонду області та їх близьких осіб. Ознак конфлікту інтересів не встановлено. Також, на виконання лита ПФУ від 14.03.2017 № 7546/08-10 проведено моніторинг прийнятих з 01.01.2017 рішень щодо пенсійного забезпечення працівників головного та підвідомчих управлінь Пенсійного фонду України в Черкаській області, досліджено 74 особових рахунки за допомогою АСОПД/КОМТЕХ-W, ознак конфлікту інтересів не встановлено.

Крім того, в Канівському, Золотоніському та Чигиринському об’єднаних управліннях ПФУ, а також УПФУ в Черкаському районі та УПФУ в м. Черкасах проведено перевірку матеріалів 15 судових справ працівників, які позивались проти вищезазначених управлінь. Ознак, що могли б свідчити про використання позивачами своїх службових повноважень при захисті своїх прав чи вплив цих повноважень на прийняття судового рішення, не виявлено;

– п. 5.

До переліку, наданого Пенсійним фондом України листом від 19.07.2017 № 22803/04-21 для перевірки достовірності персональних даних (в рекомендаціях, наданих Міністерством фінансів України, паспорти за якими оформлено пенсійні виплати даним особам, обліковуються компетентними органами як недійсні), включено 5 особових рахунків пенсіонерів.

За повідомленням управлінь Пенсійного фонду України в м. Черкасах, в Черкаському районі, Золотоніського та Звенигородського об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України всі 5 пенсіонерів особисто звернулись до управлінь, надали паспорт та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, які відповідають даним, наявним в їх

пенсійних справах. Фактів безпідставної виплати пенсійних коштів не встановлено, інших порушень не виявлено;

– п. 8.

На офіційному сайті головного управління оприлюднено заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків в головному та підвідомчих управліннях Пенсійного фонду України в Черкаській області та заходи з виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду на 2017 рік. Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів проводиться щоквартально.

За результатами впровадження антикорупційних заходів за 2017 рік складено звіт, який оприлюднений на офіційному сайті головного управління.

На офіційних веб-сайтах головного та підвідомчих управлінь оприлюднено інформацію відповідно до Законів України “Про публічні закупівлі” та “Про відкритість використання публічних коштів”, зокрема, річний план закупівель на 2017 рік та додаток до нього.

В органах Фонду області постійно проводиться анкетування, опитування відвідувачів з питань якості обслуговування та дотримання працівниками норм антикорупційного законодавства. Фактів порушень працівниками органів Фонду області щодо можливих корупційних правопорушень не виявлено.

На офіційних веб-сайтах головного та підвідомчих управлінь забезпечено доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно – правових актів з питань органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні Пенсійного фонду України;

– п. 9.

За звітний період повідомлень громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників Фонду області не надходило.

Станом на 29.12.2017 камери відео- та аудіо- фіксації встановлено в Канівському ОУПФ – 1 шт та в Чигиринському ОУПФ – 2 шт. Закуплено 2 камери для громадської приймальні головного управління (каб. 50) Профінансовано придбання ще 28 камер, якими буде забезпечено відео- та аудіо- фіксацію всіх пунктів прийому громадян.

Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 05.11.2015 № 20-2 “Про впровадження системи обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України на базі централізованих інформаційних технологій”, з 01.04.2016 в Черкаській області розпочато тестове впровадження в експлуатацію централізованої системи призначення та виплати пенсій. Розмежовано функціональні повноваження підрозділів головного управління: обслуговування громадян та прийом документів здійснюють відділи обслуговування громадян (сервісни центри), обробку документів – відділи з питань призначення та перерахунків пенсій. При такому підході опрацювання документів, наданих для призначення (перерахунку) пенсій, проводиться знеособлено, що є однією із умов забезпечення виконання антикорупційних заходів в органах Фонду.

У жовтні поточного року здійснено перевірку за принципом “таємних отримувачів послуг” в управліннях Пенсійного фонду в м. Черкаси та в Черкаському районі. В результаті перевірки недоліків не виявлено.

У головному та підвідомчих управліннях постійно здійснюються перевірки облікових карток працівників стосовно дотримання ними вимог обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. За результатами перевірок порушень вимог статті 25 Закону України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 № 1700 (далі – Закон № 1700) не встановлено;

– п. 10.

Станом на 31.12.2017 року щорічні декларації подали 1221 особа із 1228, які зобов’язані подати е-декларацію, або 99,4% від загальної кількості декларантів. Не подано 7 декларацій.

За результатами проведених перевірок фактів подання електронних декларацій у поточному році до Національного агентства з питань запобігання корупції направлено 7 повідомлень щодо неподання декларацій та 9 повідомлень щодо несвоєчасного подання декларації (в т.ч. стосовно звільнених у 2017 році). Крім того, Черкаську міську прокуратуру поінформовано про встановлений факт неподання декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік стосовно працівника, який у 2015 році припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави та перебуває за межами України. Загалом, до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції направлено 16 повідомлень.

Серед працівників Фонду області постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота та надається допомога в заповненні декларацій;

– п. 11.

Забезпечено функціювання системи правової освіти працівників у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу. Під час проведення короткострокових тематичних семінарів за напрямками діяльності та підвищення кваліфікації працівників органів Фонду області, в обов’язковому порядку розглядаються питання дотримання норм антикорупційного законодавства і законодавства про державну службу.

Наказом головного управління від 03.05.2017 № 62 “Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Черкаській області у першому кварталі 2017 року” затверджено критерії, за якими здійснюється оцінка ефективності роботи підвідомчих управлінь та Порядок проведення оцінки результативності роботи підвідомчих управлінь. Діяльність підвідомчих управлінь у поточному році буде оцінена відповідно до зазначеного порядку;

– п. 12.

В органах Фонду області організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо дотримання працівниками норм антикорупційного законодавства. Так, протягом поточного року оприлюднено 61 статтю в ЗМІ, та на офіційних веб-сайтах органів Фонду області та загалом проведено 134 навчання.

У листопаді-грудні поточного року проведено тестування працівників Фонду області для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу. До тестування залучено 779 осіб що складає 93% від загальної кількості працівників органів Фонду області. Всі працівники, які приймали участь у тестуванні склали іспит на позитивні оцінки. Працівників, які без поважних причин не проходили тестування в головному та підвідомчих управліннях Фонду області не виявлено;

– п. 14.

Відділ бухгалтерського обліку фінансово-економічного управління щомісячно здійснює моніторинг адміністративних витрат та аналізує причини їх зростання. Станом на 31 грудня п.р. скорочено орендовані площі в кількості 2021,19 кв.м., що зекономило кошти з оренди та оплати комунальних послуг у сумі 345,1 тис. грн.;

– п. 15.

Відділом виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності фінансово-економічного управління протягом 2017 року для недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій, розподіл фінансування виплати пенсії та грошової допомоги здійснюється відповідно до Календарного графіку виплати пенсій на відповідний період;

– п. 16.

Головне та підвідомчі управління Пенсійного фонду України в Черкаській області здійснюють закупівлі з використанням електронної системи державних закупівель у порядку, визначеному законодавством та відповідно до наказу Пенсійного фонду України від 01.04.2016 № 35.

Протягом поточного року головним та підвідомчими управліннями Фонду ініційовано 166 допорогових процедур закупівель через електронну систему «Prozorro» на загальну суму 4258,73 тис. грн.

Економія коштів за результатами здійснення допорогових закупівель в системі «Prozorro» склала 139,63 тис. грн. (3,28 %).

Головне управління постійно здійснює моніторинг проведення процедур закупівлі органами Фонду області, зокрема: послуг з поновлення та підтримки системи мережевого інформаційного захисту Check Point за серпень 2017 року, комп’ютерної техніки та оргтехніки за вересень 2017 року;

– п. 17.

Під час проведення внутрішніх аудитів досліджується питання повноти вжиття заходів зі стягнення заборгованості по платежах до бюджету Пенсійного фонду України. Контролюється своєчасність передавання виконавчих документів на примусове стягнення до органів ДВС. В органах Фонду області проводиться всебічний, системний аналіз правової роботи щодо стягнення в судовому порядку наявної заборгованості, а саме: відшкодування переплат пенсії, стягнення заборгованості зі страхових внесків, відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, відшкодування на виплату наукової пенсії та інші спори.

Реалізація заходів головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області з виконання програми Пенсійного фонду України та заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків в головному управлінні Пенсійного фонду області на 2017 рік, затверджених наказом Пенсійного фонду України від 05.07.2017 № 102, продовжується.