Зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій

Начальник відділу методології призначення пенсій Тетяна Коваль повідомляє, що 29.08.2014 набула чинності постанова правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1, якою внесені зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).

Як внесені зміни стосуються пенсіонерів:

1. Передбачено подання заяви про призначення пенсії засудженим до позбавлення волі, яка подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію за місцезнаходженням виправного закладу (стаття 122 Кримінально-виконавчого кодексу України).

2. Змінено форму довідки про заробітну плату для обчислення пенсії, у якій зазначено назву первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

3. За бажанням особи для додаткового виключення періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до абзацу третього частини першої статті 40 Закону за період з 01 липня 2000 року до 01 січня 2005 року подається довідка з місця роботи про період такої відпустки.

4. У разі працевлаштування після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату працевлаштування, вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрація як фізичної особи – підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви та надання документів, що засвідчують відповідні відомості (у тому числі копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору).

У разі звільнення особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії про дату звільнення шляхом подання заяви та документів, що засвідчують відповідні відомості (копію трудової книжки із записом про звільнення та/або копію цивільно-правового договору).

5. Внесено зміни щодо механізму проведення перерахунків пенсії відповідно до статті 42 Закону, а саме: у разі якщо на дату звернення особи за перерахунком пенсії в реєстрі застрахованих осіб відсутні дані про страховий стаж за двадцять четвертий місяць після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, за бажанням особи перерахунок пенсії проводиться за наявні місяці страхового стажу або після надходження відповідних даних за цей місяць за умови, якщо дані надійшли не пізніше трьох місяців від дня звернення за перерахунком пенсії. У цьому разі днем звернення за перерахунком пенсії є день приймання органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.