До якого віку дитина має право одержувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника?

Статтею 36 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» (далі Закон № 1058) і статтею 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі Закон № 2262) визначено, що пенсія у звязку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сімї, що перебували на утриманні померлого годувальника. Щодо дітей, то факт їх утримання не має значення.

Непрацездатними членами сімї померлого годувальника є, зокрема, діти, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. Крім того, дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, пенсія у звязку з втратою годувальника виплачується до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше як до досягнення ними 23 років, і дітям-сиротам до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Якщо дитині виповнилося 18 років, то виплата пенсії переводиться на її імя.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону № 1058, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (зі змінами), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846, передбачено, що до заяви про призначення пенсії у звязку з втратою годувальника подаються довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону № 1058, навчаються за денною формою навчання.

Відповідно до статті 30 Закону № 2262 вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і Державної пожежної охорони), стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше як до досягнення ними 23-річного віку.

За матеріалами газети «Пенсійний курєр»