Моя мати виїжджає на постійне місце проживання в Російську Федерацію. Як здійснюється переведення виплати пенсії у РФ?

Відповідно до статті 1 Угоди про гарантії прав громадян державучасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 р. пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць цієї Угоди та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством країни, на території якої вони проживають.

Стаття 7 Угоди передбачає, що в разі переселення пенсіонера в межах держав-учасниць Угоди виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсію такого самого виду передбачає законодавство держави за новим місцем проживання пенсіонера.

У разі надходження відповідного запиту з державної установи Пенсійного фонду Російської Федерації пенсійну справу та довідку про припинення виплати пенсії буде надіслано за новим місцем проживання (реєстрації).

Водночас відповідно до статті 51 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсію, призначену в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачено йому за шість місяців наперед перед відїздом, рахуючи з місяця, що настає за місцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Згідно з встановленим порядком, заяву про виплату пенсії у звязку з виїздом на постійне місце проживання за кордон подає пенсіонер особисто (у разі недієздатності або якщо дитина не досягла 18 років – опікун, піклувальник) до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

До заяви про виплату пенсії у звязку з виїздом за кордон подається паспорт громадянина України для виїзду за кордон із відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні або довідка про зняття з реєстрації місця проживання, видана відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207.

Виплата зазначених коштів здійснюється за разовим дорученням, оформлення якого відбувається в день звернення пенсіонера до управління Пенсійного фонду України.

За матеріалами газети «Пенсійний курєр»