Доручено створити комісії, які визначатимуть дані про зарплату для обчислення пенсій чорнобильців

26 вересня 2012 року Уряд прийняв постанову №886 (опублікована та набула чинності 04.10.2012), якою затверджено Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках. 

Прийнятою постановою Уряду доручено Міністерству соціальної політики України у місячний строк утворити комісію з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках. Такі ж регіональні комісії повинні створити Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Ці комісії розглядатимуть письмові заяви громадян України з числа інвалідів (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника, внаслідок Чорнобильської катастрофи про видачу довідки про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у разі, коли підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника. 

До заяви додаються копії:

– перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням оригіналів);

– архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;

– особового рахунка, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

– довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;

– документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986-1990 роках, визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);

– колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду – місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником.

За результатами опрацювання поданих заявником заяви та документів комісія у місячний строк прийматиме рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробіток або про відмову у видачі довідки. 

У разі прийняття комісією рішення про достатність підстав для видачі довідки протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення органом, яким утворена комісія, видаватиметься довідка про заробіток. Ця довідка буде підставою для розгляду органами Пенсійного фонду питання проведення перерахунку пенсії.