Моя бабуся одержує пенсію і продовжує працювати. Чи має вона право на перерахунок пенсії?

Законом України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» (далі Закон № 1058) передбачено кілька варіантів здійснення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам (частина четверта статті 42 Закону № 1058).

1. Якщо особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії здійснюється з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв і заробітної плати за весь період страхового стажу починаючи з першого липня 2000 року за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

2. Якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) і заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

3. Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув повний стаж (жінки 30 років, чоловіки 35), то за його зверненням здійснюється відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після її призначення (попереднього перерахунку), з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. Для здійснення такого перерахунку особа подає відповідну заяву.

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» в установлений порядок внесено зміну, яка передбачає, що органи Пенсійного фонду щороку з першого квітня без додаткового звернення особи здійснюють перерахунок пенсії тим особам, які на перше березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на здійснення перерахунку, передбаченого абзацами першим третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах: із урахуванням лише набутого страхового стажу або, якщо набуто 24 місяці страхового стажу, з урахуванням страхового стажу й заробітної плати.

Обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок, здійснюється з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам із урахуванням набутого страхового стажу не здійснюється пенсіонерам, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», і які не досягли загальновстановленого пенсійного віку.

За матеріалами газети «Пенсійний курєр»