Юридична робота головного управління Фонду області в 2017 році

На 01.01.2018 органами Фонду області подано 353 позови про стягнення 50,5 млн грн заборгованості. Проведена позовна робота дозволила отримати на рахунки органів Фонду та спрямувати на виплату пенсій 8,1 млн грн, що на 5,6 млн грн більше, ніж у 2016 році. Заходами примусового стягнення забезпечено 99,8 % заборгованості, що підлягає відшкодуванню в судовому порядку.

Загальна сума боргу перед Пенсійним фондом, що перебуває на примусовому виконанні, (без врахування боргу по зупинених та розстрочених провадженнях) становить 35 576,9 тис грн.

Із метою контролю за повнотою вжиття заходів примусового стягнення проведено ознайомлення із матеріалами 741 виконавчих проваджень, здійснено 145 спільних виїздів до боржників, якими охоплено 579,2 тис. грн заборгованості. Подано 77 скарг на дії (бездіяльність) державних виконавців, з яких 66 задоволено.

Із урахуванням попередніх років порушено 59 справ про банкрутство на суму 56 633,3 тис. грн. У порівнянні з 2016 роком кількість підприємств-банкрутів у зв’язку із ліквідацією зменшилася на 22 боржника. Ліквідаційна процедура здійснюється стосовно 49 банкрутів із сумою боргу 49 016,0 тис. грн, або 86%; у процедурі санації перебувають 4 підприємства із заборгованістю в сумі 2804,7 тис. грн, або 5%; заборгованість 4 812,6 тис. грн, або 9%, належить 6 підприємствам, які знаходяться у процедурі розпорядження майном.

Надходження від підприємств, що перебувають у процедурі банкрутства, порівняно з 2016 роком збільшилися на 507,2 тис. грн і становлять 895,9 тис. грн.

У ході взаємодії з арбітражними керуючими проведено 27 зустрічей та прийнято участь у 128 засіданнях комітетів кредиторів, за ініціативою органів Пенсійного фонду здійснено заміну одного та оскаржено дії 2-х арбітражних керуючих, за результатами розгляду яких стосовно однієї скарги судом відмовлено у задоволенні, іншу скаргу залишено без розгляду у зв’язку із погашенням заборгованості.

Протягом 2017 року до районних судів звернулось 1 396 осіб з позовами щодо пенсійного забезпечення. Із урахуванням залишку не закінчених проваджень у судах першої інстанції на 01.01.2017 (436 справ) загальна кількість складає 1832.

За результатами розгляду винесено рішення на користь Фонду по 327 справах (17,8%), по 63 справах закрито провадження або залишено без розгляду (3,4 %), 711 справ знаходиться на розгляді (38,8 %) і 731 рішення прийнято на користь заявників (40,0%).

Усі судові рішення, винесені не на користь органів Пенсійного фонду, оскаржено в апеляційному та касаційному порядку, зокрема, протягом 2017 року подано 485 апеляційних скарг та 94 касаційні скарги.