Поновлення виплати пенсії після повернення з-за кордону

Пенсіонер виїжджає за кордон на два роки. Як поновити виплату пенсії після повернення?

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Якщо пенсіонер від’їжджає тимчасово, зокрема на роботу або лікування, до іноземної держави, територіальні органи Пенсійного фонду України продовжують виплату пенсії такому пенсіонерові відповідно до статті 47 Закону.

Водночас  варто зазначити, що в разі здійснення виплати пенсії через відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» відповідно до частини першої статті 49 Закону виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється в разі неотримання пенсіонером призначеної пенсії протягом шести місяців підряд.

Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначається законом. Виплата пенсії за довіреністю, виданою на термін більше одного року, здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік її дії.

Виплата пенсії через банківські установи регулюється Порядком виплати пенсії та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596 (далі – Порядок № 1596).

Відповідно до пункту 16 Порядку № 1596, якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більше як один рік або не одержуються з поточного рахунку більше як один рік, уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини, а одержувач – подати нову заяву до органу Пенсійного фонду згідно з вимогами, визначеними в пункті 10 цього Порядку.

У разі невиконання одержувачем цієї умови орган Пенсійного фонду припиняє перерахування пенсії на поточний рахунок у визначену одержувачем установу уповноваженого банку та проводить виплату через національного оператора поштового зв’язку за місцем проживання одержувача в установленому порядку.

Якщо виплату пенсії було припинено за вказаних вище обставин, пенсіонер після повернення в Україну повинен звернутися до відповідного територіального органу Пенсійного фонду України для поновлення виплати пенсії. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

Порядок подання документів для поновлення виплати пенсії в межах України визначається Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (далі – Порядок).

Згідно з пунктами 1.2 і 1.5 Порядку заява про поновлення виплати раніше призначеної пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії. Орган, що призначає пенсію, приймає заяви про поновлення виплати раніше призначеної пенсії за наявності в особи всіх необхідних документів.

Відповідно до пункту 2.8 Порядку поновлення пенсії здійснюється за документами, що є в пенсійній справі, з урахуванням додатково поданих документів.

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік.

Варто також зазначити, що питання виплати пенсії за минулий час урегульовано частиною першою статті 46 Закону, в якій передбачено, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримані своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У такому разі частина суми пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

 

 

За матеріалами газети «Пенсійний кур’єр»