Офіційна зарплата – краща інвестиція в майбутню пенсію

Про легалізацію трудових відносин та дотримання мінімальних гарантій з оплати праці, які є одними із найактуальніших питань сьогодення, інформує начальник головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Світлана Зінник.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII закладено принцип прямої залежності розміру пенсії від здобутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачені внески.

Якщо до 1 січня 2018 року для призначення пенсії за віком було достатньо 15 років страхового стажу, то з початку року право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу не менше 25 років.  Крім того, на наступні 10 років закладено щорічне збільшення на 12 місяців норми страхового стажу для визначення права на пенсію. Таким чином, у 2028 році право на призначення пенсії за віком матимуть особи за наявності страхового стажу не менше 35 років.

Варто зазначити, що згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. А мінімальний страховий внесок – це сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

Якщо працівнику нарахована заробітна плата не менше законодавчо встановленого мінімального рівня і з неї сплачені страхові внески, то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць враховується для обчислення пенсії. Якщо ж сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, менша мінімальної, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі.

Якщо роботодавець не сплачує внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих працівників (причиною може бути і виплата заробітної плати «в конвертах» без сплати страхових внесків, і нарощування заборгованості зі сплати страхових внесків), то періоди, за які не сплачені внески, не будуть зараховані при обчисленні страхового стажу найманого працівника, а заробіток не буде враховано для розрахунку розміру пенсії.

Законодавством передбачена можливість для застрахованих осіб здійснити доплату до мінімального страхового внеску (у разі, якщо внески з якоїсь причини сплачено із суми, що менша мінімальної заробітної плати) або  укласти договір добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Проте у такому випадку внески необхідно сплатити самостійно, а їх розмір значно перевищуватиме ті суми, які мали б бути сплачені роботодавцем за таку застраховану особу.

Розглянемо простий приклад. Особа працювала на підприємстві у січні – червні 2004 році та отримувала заробітну плату «у конверті», роботодавцем внески не нараховувались та, відповідно, не сплачувались навіть у мінімальному розмірі (мінімальна заробітна плата у січні – червні 2004 року становила 205 грн, а мінімальний внесок, відповідно 69,70 грн, з якого 65,60 грн сплачував роботодавець, а 4,10 грн – утримувались із заробітної плати застрахованої особи). Тобто за 6 місяців не сплачено 418,20 грн страхових внесків. У 2018 році дана особа звертається за призначенням пенсії, і оскільки їй не вистачає 6 місяців страхового стажу, для його здобуття укладає договір добровільної участі про одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди (січень – червень 2004 року). Відповідно до чинного законодавства така особа згідно договору має сплатити 9 828,72 грн єдиного внеску, тобто по 1 638,12 грн за кожен місяць відсутнього страхового стажу (розмір мінімальної заробітної плати у 2018 році становить 3 723 грн, мінімальний внесок 819,06 грн, але для сплати за попередні періоди відповідно до чинного законодавства застосовується коефіцієнт 2, на який множиться мінімальний внесок). Погодившись працювати без офіційного оформлення трудових відносин та на заробітну плату «у конверті» в 2004 році особа «зекономила» для роботодавця 418,20 грн, а у 2018 році, щоб врахувати ці періоди до страхового стажу, має самостійно сплатити 9 828,72 грн.

В основі формули розрахунку розміру пенсії є коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, а розраховується він шляхом ділення заробітної плати (доходу) застрахованої особи на середню заробітну плату (дохід) в Україні за той же місяць. Чим більша величина коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, тим більшим буде розмір призначеної пенсії. Якщо ж коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу не досягає навіть 1, розраховувати на велику пенсію не варто.

Розглянемо на прикладі. Фізична особа – підприємець спрощеної системи оподаткування у 2017 році сплачував єдиний соціальний внесок у мінімальному розмірі, мінімізуючи таким чином свої витрати (хоча отримувані ним доходи і чинне законодавство дозволяли сплачувати єдиний внесок в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску). Тобто сума доходу застрахованої особи (фізичної особи – підприємця) за кожний місяць страхового стажу складає 3 200 грн. Показник середньої заробітної плати по Україні  в середньому на одну застраховану особу за листопад 2017 року затверджено в розмірі 6 598,71 грн. Відповідно коефіцієнт заробітної плати (доходу) даної застрахованої особи за листопад 2017 року становить лише 0,4849.

Інша ситуація: застрахована особа у 2017 році працює на підприємстві та отримує заробітну плату 13 200 грн щомісяця. Проте роботодавець офіційно сплачує лише мінімальний внесок, а решту 10 000 грн виплачує «в конверті» без сплати внесків. Відповідно, коефіцієнт заробітної плати (доходу) цієї застрахованої особи за листопад 2017 року такий же, як і у першому випадку, – лише 0,4849. Якби роботодавець сплачував єдиний внесок повністю з усієї заробітної плати, то коефіцієнт заробітної плати становив би 2,0004, що позитивно позначилось би на розмірі майбутньої пенсії.

Як бачимо, офіційна заробітна плата (дохід) та належне оформлення трудових відносин є запорукою гідної пенсії. Необхідно самостійно контролювати свого роботодавця, періодично перевіряти повноту сплати ним внесків, не погоджуватись на неналежне оформлення трудових відносин та заробітну плату «в конверті».

 Перевірити наявність та тривалість свого страхового стажу застраховані особи можуть зареєструвавшись користувачем веб-порталу Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua). Веб-портал дає можливість переглянути всі свої звернення до органів Фонду, стан їх обробки, подати заяву на призначення та перерахунок пенсії, переглянути свою електронну пенсійну справу та дані електронної персональної облікової картки застрахованої особи за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), скористатись іншими функціями, перелік яких постійно розширюється.