Примусове стягнення обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України

Наповнення пенсійного бюджету є одним із основних завдань Пенсійного фонду, оскільки від цього залежить своєчасність виплати пенсій.

Однак окремі суб’єкти підприємницької діяльності безвідповідально ставляться до обов’язку сплати обов’язкових платежів до Пенсійного фонду та мають борги, які доводиться стягувати в примусовому порядку через органи Державної виконавчої служби.

Обов’язок взаємодії із органами Державної виконавчої служби щодо стягнення заборгованих обов’язкових платежів до Пенсійного фонду покладено на юридичні служби органів Фонду в області. Юристи ведуть постійний діалог з державними виконавцями щодо стану примусового виконання виконавчих документів, у ході спільних нарад обговорюють поточні проблемні питання, проводять спільні виїзди до боржників, сприяють державним виконавцям у стягненні заборгованості шляхом участі у спільних заходах примусового стягнення, а також вирішують інші важливі питання.

У разі, якщо боржник відмовляється добровільно сплатити борги, державний виконавець може звертати стягнення на заробітну плату, банківські рахунки, майно, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи за межі України, а також звертатися до правоохоронних органів з поданням про притягнення боржника до кримінальної відповідальності.

У 2014 році спільно з органами Державної виконавчої служби проведено 131 нараду, здійснено 1047 спільних виїздів до боржників, під час яких проводилася роз’яснювальна робота, опис майна, вилучення готівки.

Юристи головного та підвідомчих управлінь у минулому році ознайомилися з матеріалами 2629 виконавчих проваджень, у тому числі тих, що перебувають на виконанні поза межами Черкаської області.

Відзначимо, що юридична служба здійснює постійний контроль за ходом примусового стягнення боргів до пенсійного бюджету та вжиття державними виконавцями всіх заходів, передбачених законодавством, з метою стягнення боргів.

З метою захисту прав Пенсійного фонду як стягувача боргів юристи підвідомчих управлінь подали 205 скарг на дії (бездіяльність) державних виконавців. За результатами розгляду скарг надійшло 817,6 тис. грн.

Завдяки спільній роботі юридичної служби органів Фонду в області та Державної виконавчої служби у 2014 році в примусовому порядку стягнуто близько 15,6 млн. грн.

Сьогодні 23,9 млн. грн., або понад 78 % загальної заборгованості з обов’язкових платежів, що адмініструють органи Пенсійного фонду, становить борг підприємств-банкрутів, який, згідно з чинним законодавством, не підлягає примусовому стягненню. Найбільшим підприємством-банкрутом, що має борги перед Пенсійним фондом України, є Черкаський державний завод хімічних реактивів, борг якого становить 21,3 млн. грн.

Слід зазначити, що з 1 жовтня 2013 року стягнення заборгованості зі сплати єдиного внеску, що виникла після 11.08.2013, віднесено до компетенції Державної фіскальної служби України. Таким чином, юридичній службі доводиться працювати із проблемними боргами, стягнення яких потребує неодноразового застосування заходів примусового стягнення до повного погашення боргу.

Зважаючи на вищевикладене, боржники повинні пам’ятати, що сплата обов’язкових платежів до Пенсійного фонду – це не лише їхнє зобов’язання перед Законом як платника, а й моральний обов’язок як свідомого громадянина, адже від своєчасності наповнення пенсійного бюджету залежить добробут та соціальна захищеність пенсіонерів.